Wat wij bieden

Op basisschool Op Dreef ontmoeten kinderen van verschillende identiteiten elkaar. Ze spelen en werken op school met elkaar samen en ook in de wijk en verenigingen komen ze elkaar tegen. Daarom werken we vanuit de lessen levensbeschouwing aan sociaal emotionele vaardigheden, aan samenleving en burgerschap. We werken vanuit verschillende waarden, waarbij respect, verwondering, zorg, samen vieren en aandacht voor elkaar en de ons omringende wereld van groot belang zijn.

Wij zijn een school waarin uniek zijn betekent, dat ieder ruimte krijgt om eigen talenten te ontwikkelen en waarin je inzicht in jezelf en in de ander krijgt, door samen te reflecteren. Wij proberen samen met ouders/verzorgers zoveel mogelijk uit onze leerlingen te halen, waarbij wij op een professionele manier omgaan met verschillende onderwijsbehoeften.

Onze leerlingen groeien op in een sterk veranderende samenleving. Wij bereiden hen voor op deelname aan de maatschappij van de toekomst. Het is daarom belangrijk om onze leerlingen de kernvaardigheden, die daarbij horen, bij te brengen.