Oudere kinderen

Wanneer kinderen vanaf een andere basisschool bij ons willen starten, nemen wij altijd contact op met de vorige school. Hierbij wordt ook gevraagd om een onderwijskundig rapport. Daarna wordt besloten of het kind al dan niet kan worden geplaatst bij ons op school. Oudere kinderen die bij ons worden ingeschreven, starten na onderling overleg in de betreffende groep.