Onderwijs in groep 1 en 2

In het onderwijsaanbod bij groep 1 en 2 richten we ons op het spelend en ontdekkend leren. Veel gebeurt in spelvorm en spelactiviteiten. Er worden betekenisvolle activiteiten georganiseerd. Het doel is een brede ontwikkeling. Belangrijk bij de ontwikkeling is dat de leerlingen emotioneel vrij zijn, dat ze zich goed in hun vel voelen en zelfvertrouwen hebben en dat ze nieuwsgierig zijn om dingen te leren en te ontdekken.

Wij werken in de onderbouw met thema's. Dit is de 'verpakking' van het onderwijs. Onderliggend zijn de leerlijnen, die we volgens een vaste structuur bieden.

's Morgens wordt er gestart in de kring of er is inloop. In de kring worden verhalen verteld, wetenswaardigheden uitgewisseld, verjaardagen gevierd, groepsthema's geïntroduceerd, pauzehapje en drankje genuttigd. Als er inloop is, hangen de naamkaartjes op kiesbord of de kinderen mogen zelf een activiteit kiezen.

's Morgens werken de kinderen aan verplichte opdrachten en 's middags wordt er vaak in kleine groepjes gewerkt samen met de juf. Via het kiesbord leren de kinderen zelf keuzes maken in wat ze kunnen doen. De leerkracht kijkt of er meer begeleiding nodig is of dat er vrij kan worden gewerkt, gespeeld of ontdekt.

De activiteiten zijn een voorbereiding op het leren, zoals leren omgaan met anderen, leren lezen, rekenen en schrijven. Van elk thema wordt één werkje bewaard in een plakboek.