Schooltijden

Wij hanteren een continurooster volgens het vijf gelijke dagen model.
De lestijden voor groep 1 t/m 8 zijn als volgt:

Maandag 08.30 - 14.00 uur
Dinsdag 08.30 - 14.00 uur
Woensdag 08.30 - 14.00 uur
Donderdag 08.30 - 14.00 uur
Vrijdag 08.30 - 14.00 uur

Om 08.25 uur gaat de deur van de school open. Iedereen heeft dan de gelegenheid om op tijd op school te zijn. Tot 08.30 uur heeft uw kind de tijd om het gebouw binnen te gaan. Daarna gaat de deur dicht en beginnen de lessen. Wanneer kinderen te laat zijn, kunnen zij via de hoofdingang naar binnen.