Groep 6

Welkom in groep 6!

Wanneer u de klas van groep 6 binnenkomt ziet u de dagplanning op het bord. Bij ieder vak staat ook het doel waaraan gewerkt wordt. Dit bord is voor iedereen zichtbaar zodat ieder kind weet wat ze die dag gaan leren.

Bij binnenkomst zeggen we goedemorgen tegen elkaar. We willen ervoor zorgen dat we ieder kind zien en even kort aandacht geven. Ook is er gelegenheid om iets te vragen of door te geven. Om de dag rustig te beginnen gaan de kinderen eerst lezen in hun leesboek. Na de dagopening volgt er een instructie van de les, de kinderen gaan zelfstandig aan de slag, wanneer een kind extra aandacht nodig heeft komt hij of zij aan de instructietafel.

In de tijd waar we nu leven wordt veel gewerkt met computers, dit betekent dat we ook digitaal met ons werk bezig zijn. We oefenen  op de computer spelling, taal en rekenen met speciale oefenprogramma's. De toetsen worden bijna voor alle vakken op de computer gemaakt.