Groep 4

Na het leren lezen en schrijven in groep 3, gaan we natuurlijk verder in groep 4. We leren de hoofletters, tafels (keersommen), begrijpend lezen, taal en spelling en maken kennis met verhaaltjes sommen.

Hoe kan een dag in groep 4 er uitzien;

Racelezen

In tweetallen proberen de leerlingen zoveel mogelijk woorden in een minuut te lezen. Dit houden we dagelijks bij, waardoor de kinderen aan het eind van de week goed kunnen zien hoe ze vooruit zijn gegaan

Stillezen

Lezen uit een boek naar eigen keuze

Kleur op school

Identiteit

Rekenen

Rekenonderwijs volgens de methode

Buitenspelen/pauze

 

Taal

Taalonderwijs volgens de methode

Spelling

Spellingonderwijs volgens de methode

Middagpauze

 

Dagelijks rekenen

5 rekenopgaven in verhaalvorm

Karakter

Leesonderwijs en leesmotivatie

Schrijven

Schrijfonderwijs volgens de methode, hoofdletters leren

Expressie vak 

Dit kan zijn natuur, tekenen, handvaardigheid, vreedzame school 

 

We hopen dat u zo een beeld heeft gekregen van hoe een dag in groep 4 er uit kan zien.