Visie

In onze basisschool ontmoeten leerlingen en ouders uit verschillende milieus en gezindten elkaar. De kinderen van nu, zijn de burgers van morgen. ‘Op Dreef’ is een oefenplek voor goed samenleven. Na de basisschool hebben onze leerlingen geleerd zichzelf te zijn, om te gaan met andere leerlingen en elkaar te respecteren. Er zijn vriendschappen voor het leven ontstaan en de kinderen zijn vertrouwd geraakt met de maatschappij waarin wij leven.

In een rijke leeromgeving nodigen we kinderen uit om van en met elkaar te leren. Door goed onderwijs te geven en mogelijkheden te bieden om talenten te ontwikkelen, bieden we de leerlingen alle kansen die ze verdienen voor een goede toekomst.

Ons bestuur heeft als kernwaarden: samen, groei, passie en lef. Deze kernwaarden zie je ook bij ons op school terugkomen.
 

Onze visie


De kernwaarden ‘samen’, ‘ontmoeting’, ‘ontwikkeling’ en 'veiligheid’ zijn het fundament onder onze visie. We willen als samenlevingsschool een ontmoetingsplek zijn voor de wijk. Hier komen onderwijs, ondersteunende diensten en naschoolse activiteiten samen.

Leerlingen en leerkrachten worden gezien en kunnen zich in deze veilige plek ontwikkelen. Leerlingen mogen zijn wie ze zijn en ontwikkelen een eigen identiteit. Zo komen zij in hun kracht te staan en werken zij aan hun talenten. Op samenlevingsschool ‘Op Dreef’ leren de kinderen samen en van elkaar. Door ontmoeting leren de kinderen hoe je kan samenleven in een groep, op school, in de buurt en in de samenleving.

Professionele leerkrachten geven inhoud, vorm en regie aan een kwalitatief goed aanbod dat voldoet aan de kerndoelen. Wij bekijken wat onze leerlingen nodig hebben en passen ons lesgeven daaraan aan. We gebruiken moderne methoden en recente (wetenschappelijke) inzichten, en we leren hen belangrijke executieve vaardigheden. We beloven onze kinderen een doorgaande ontwikkeling van 2 tot 12 jaar en van peuterdagopvang tot het voortgezet onderwijs. Ons onderwijs is gebaseerd op hoe een leerling zich ontwikkelt. Waar bevindt de leerling zich op de leer- en ontwikkelingslijn? En wat is dan de volgende stap die hij of zij kan maken?

Door leraren en onderwijsassistenten in te zetten op basis van hun expertise en talent neemt de kwaliteit van ons onderwijs toe. Op deze manier kunnen wij aansluiten op de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen waardoor recht wordt gedaan aan de individuele ontwikkeling van onze leerlingen.