Groep 7

In groep 7 zorgen de leerkrachten ervoor dat alle kinderen gezien worden. Het eerste moment dat de kinderen gezien worden is ’s ochtends bij de deur, waar alle kinderen welkom geheten worden. 

In groep 7 hangt een dagplanning op het bord zodat de kinderen weten wat zij die dag gaan doen. Ook staan de doelen erbij vermeld. Dit is belangrijk, zodat de kinderen bewust worden van wat zij gaan leren.

Er hangt tevens een bord met de planning van de komende twee weken. De kinderen zien hierop wanneer er iets ‘speciaals’ is zoals een studiedag, een viering en dergelijke. Rekenen gaat voor de kinderen op de Chromebook. Zij krijgen instructie van de leerkracht. De beurten worden gegeven middels beurtenstokjes, zodat alle kinderen gestimuleerd worden na te denken over de sommen. Dit gebeurt bij alle lessen. Vervolgens werken zij verder op de Chromebook. De data van de gemaakte lessen wordt verzameld en op deze manier krijgen de kinderen sommen op hun eigen niveau. Daarnaast is Engels in dit leerjaar nieuw. Hierbij maken ze voor het eerst kennis met een andere taal dan Nederlands en de talen die thuis gesproken worden. 

De eindcito’s van groep 7 worden mede gebruikt voor het eindadvies richting het voortgezet onderwijs.